Často kladené otázky (FAQ)

Co je to Remontero?

Remontero je internetový Aukční portál, zaměřený na propojování kontaktů mezi registrovanými uživateli, poptávající služby, řemesla nebo realizaci svých projektů a registrovanými uživateli, kteří naopak své služby a práce spojené se svým řemeslem nabízí. Tento Aukční systém mi tedy po bezplatné registraci umožňuje zadat tzv. Aukční poptávku po službě, řemeslu či projektu, na níž poté reagují její potenciální zpracovatelé (tzv. Nabízející uživatelé), a to svými cenovými návrhy nebo-li Aukčními nabídkami, za které jsou schopni a ochotni mnou požadovanou práci nebo službu zrealizovat. Do skončení doby vystavení Aukční poptávky, jejíž délku si mohu nastavit dle libosti (1 den, 2 dny, 7 nebo 14 dní), si vyberu toho Nabízejícího uživatele, jež bude nejvíce odpovídat mým představám a mému rozpočtu. Následně po uhrazení smluvní provize Nabízejícím uživatelem provozovateli, dochází ihned ze strany portálu Remontero k uvolnění vzájemných kontaktních údajů právě mezi zúčastněnými uživateli konkrétní Aukční poptávky, která prakticky na tomto základě může být poté zrealizovaná.

Je registrace na portálu Remontero složitá? A kdo se může zaregistrovat?

Bezplatná registrace na portálu Remontero není vůbec složitá. Zabere mi jen pár minut a zvládne ji opravdu každý. Do systému Remontero se může registrovat jakákoli fyzická nebo právnická osoba starší 18-ti let, která splňuje obchodní podmínky provozovatele. (viz Obchodní podmínky systému Remontero, článek 2.1.1)

Je registrace na portálu Remontero bezpečná?

Ano, registrace na portálu Remontero je bezpečná. Provozovatel systému Remontero ctí zásady ochrany osobních údajů. (viz https://remontero.cz/osobni-udaje.pdf)

Co když zapomenu heslo ke svému uživatelskému účtu?

Jednoduše si jej obnovím kliknutím na možnost ''nepamatuji si heslo''. Poté na svou registrovanou e-mailovou adresu obdržím od systému Remontero odkaz na nově vygenerované heslo a dále již postupuji podle jednoduchých instrukcí.
 

Je vystavení Aukční poptávky zdarma?

Ano. Pro registrované Poptávající uživatele jsou veškeré služby ze strany provozovatele Remontero zcela zdarma.
 

Jakou mám záruku, že vítězný Nabízející uživatel svou práci odvede dobře?

Remontero si účtuje smluvní provizi pouze od vítězného Nabízejícího uživatele, a to ještě před předáním našich vzájemných kontaktních údajů a před započetím realizace mé Aukční poptávky, a to z důvodu, aby Nabízející svou investici v podobě smluvní provize provozovateli zúročil tak, aby mou Aukční poptávku zrealizoval na takové úrovni, kdy obhájí své schopnosti a dovednosti, které může taktéž prezentovat ve veřejné sekci svého profilu, která tvoří nedílnou součást každého uživatelského účtu. Pokud vítězný Nabízející neodvede svou práci dle dohody (vzory smluv o provedení práce jsou zdarma ke stažení na portálu Remontero), mám samozřejmě zákonné právo odstoupit od smlouvy a Nabízejícímu v tomto případě nevzniká nárok na vrácení smluvní provize, čímž si je plně vědom svým souhlasem s obchodními podmínkami systému Remontero.

Co následuje když se svou cenovou Aukční nabídkou zvítězím v konkrétní Aukční poptávce?

Po skončení doby vystavení Aukční poptávky, obdržím ze systému Remontero automatický informační e-mail s výzvou k zaplacení smluvní provize ve výši 9,9% z celkové vítězné částky, mnou nabídnuté v dané Aukční poptávce. Po zaúčtování mé platby, dochází bezprodleně k uvolnění vzájemných kontaktů mezi mnou a Poptávajícím uživatelem nebo-li zadavatelem Aukční poptávky, který bude součastně o tomto faktu taktéž informován, a to pro vzájemnou a rychlejší komunikaci. Po obdržení kontaktních údajů mohu zadavatele Aukční poptávky ihned kontaktovat, nebo dle svého uvážení vyčkat na jeho první reakci.
 

 

Jak mohu provozovateli portálu Remontero uhradit smluvní provizi ve výši 9,9%?

Zcela jednoduše, a to přes informační e-mail, který obdržím ihned po skončení dané Aukční poptávky. Jedná se většinou o tyto informační e-maily: ''Oznámení o vítězství vaší Aukční nabídky'' nebo v případě upomínky, a to po 48 nebo 72 hodinách od skončení doby vystavení Aukční poptávky, kdy nebyla moje platba ještě registrovaná, obdržím ''Upozornění na vítězství vaší Aukční nabídky'', popřípadě '' Opakované upozornění na vítězství vaší Aukční nabídky''. Další možnost se samozřejmě nabízí přímo v mém uživatelském účtu. Systém prochází platební bránou PayU, kde si zvolím, zda chci zaplatit kartou anebo přes internetové bankovnictví své banky.

Co se stane, když provozovateli portálu Remontero nezaplatím smluvní provizi ve výši 9,9%?

Pokud do 48 hodin od skončení doby vystavení Aukční poptávky a obdržení výzvy k zaplacení smluvní provize na můj registrovaný e-mail, systém Remontero ještě nezaregistroval mou platbu, obdržím opětovnou výzvu k zaplacení v termínu dalších 24 hodin. Pokud smluvní částku i přes opětovnou výzvu neuhradím, bude mi nabídnuta poslední možnost prodloužení lhůty splatnosti, a to o dalších 24 hodin, což je celkově 96 hodin od skončení doby vystavení dané Aukční poptávky a obdržení první výzvy k zaplacení smluvní provize. Pokud však i přesto neuhradím smluvní provizi provozovateli, nemůže tudíž dojít k předání vzájemných kontaktních údajů, a tím pádem nebudu moci Aukční poptávku zrealizovat a můj uživatelský účet může být taktéž blokován po dobu určitou, a to z důvodu porušení obchodních podmínek. Po opakovaném porušení obchodních podmínek může být můj uživatelský účet zrušen na dobu neurčitou.

Co když mnou vybraný vítězný Nabízející nezaplatí provozovateli portálu Remontero provizi?

Tím pádem nemůže dojít k předání vzájemných kontaktních údajů, a tudíž nebudu moci svůj požadavek uvedený v mé Aukční poptávce s vybraným vítězným Nabízejícím zrealizovat. V tomto případě se moje Aukční poptávka automaticky stornuje, ale zůstává v mém uživatelském účtu, a mám tak možnost ji pohodlně znovu zdarma vystavit. Samozřejmě mám i možnost, dle mého uvážení, danému vítěznému Nabízejícímu uživateli poté udělit případné negativní hodnocení za porušení obchodních podmínek systému Remontero.

Co když neobdržím žádnou Aukční nabídku nebo si naopak nevyberu z žádné Aukční nabídky?

Nic se neděje, Aukční poptávka se automaticky zruší. Mám však možnost ji kdykoliv znovu zdarma vystavit a samozřejmě i upravit. Mé Aukční poptávky budou archivovány, tudíž nemusím ztrácet čas s jejích opětovným vypisováním a nahráváním mých případných souborů.

Opravdu mi Remontero vyplatí, jakožto Poptávajícímu, 10% ze své provize pouze za udělení hodnocení?

Ano. Je to poděkování a zároveň motivace k udělení hodnocení mnou vybranému, jinak řečeno vítěznému Nabízejícímu uživateli  (zpracovateli) mé již zrealizované Aukční poptávky. Jakmile tak učiním, bude částka ve výši 10% z provize provozovateli odeslána na můj zaregistrovaný bankovní účet, a to do 10 pracovních dnů od udělení mého hodnocení.

Kdo a kdy uděluje hodnocení jako první a jak Remontero vyplácí 10% ze své provize?

Pokud v systému Remontero vystupuji v konkrétním případě jako Poptávající uživatel, uděluji hodnocení jako první, avšak tato možnost se nabízí až po skončení doby vystavení mé Aukční poptávky, kterou si pak vyhledám ve svém uživatelském profilu, v následujících sekcích po rozkliknutí ''Moje Aukční poptávky'' - ''Skončené Aukční poptávky'' - ''Hodnotit''. V poslední sekci potvrdím heslo ''Oznámení o zrealizování Aukční poptávky''. V zápětí poté obdržím informační e-mail ve znění: ''Máme pro vás 10% z naší provize jako poděkování''. V tomto oznámení bude uveden odkaz s přesměrováním na profil vítězného Nabízejícího uživatele, kde jej mohu následně hodnotit. Tuto možnost samozřejmě nejlépe využiji až po dokončení jeho prací nebo služeb. V případě, že vystupuji v roli Nabízejícího uživatele, uděluji reference Poptávajícímu (zadavateli Aukční poptávky) až po jeho hodnocení mé osoby a po obdržení informačního e-mailu ve znění: ''Oznámení o udělení hodnocení v systému Remontero''. V této zprávě bude mimo jiné uveden odkaz s přesměrováním na profil Poptávajícího uživatele, kterého pak naoplátku mohu hodnotit já.

Ze systému Remontero nedostávám informační e-maily. Co mám dělat?

Zkontroluji si složku spam, popřípadě složky s hromadnou poštou, reklamou nebo sociálními sítěmi. Pokud v nich nic nenajdu, kontaktuji provozovatele systému Remontero.

Kde mohu na portálu Remontero najít vzory smluv o provedení služby nebo řemesla ke stažení zdarma?

Vzory smluv o provedení služby nebo řemesla s nabídkou bezplatného stažení a jejich dobrovolného využití k možné právní ochraně a stvrzení dohodnutých podmínek (*viz upozornění), jsou dostupné pouze konkrétním uživatelům systému Remontero, a to přes vybrané informační e-maily.
Tyto informační e-maily jsou zasílané jen v případech směřujících k předání vzájemných kontaktů mezi Poptávajícím uživatelem a potenciálním Nabízejícím uživatelem nebo v situacích, kdy po zaplacení smluvní provize Nabízejícím uživatelem provozovateli, již přímo dochází k uvolňování kontaktních údajů mezi Poptávajícím a jeho zvoleným vítězným Nabízejícím uživatelem, a to za účelem realizace požadavku zveřejněného v dané Aukční poptávce.

V rámci dobrých vztahů bude provozovatel systému Remontero přidávat v budoucnu další vhodné druhy smluv ke stažení zdarma.

*Upozornění:
Tyto vzory smluv nejsou uzpůsobeny konkrétním požadavkům jednotlivých případů, a proto provozovatel systému Remontero neodpovídá ani neručí za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací v nich obsažených třetí osobou. Doporučujeme, aby uživatelé při doplnění a před jeho podpisem příslušného vzoru smlouvy vyhledali právní podporu advokáta. Nabídnutí těchto vzorů smluv k využití široké veřejnosti nepředstavuje poskytnutí právní služby ve smyslu zákona o advokacii.

Jak vytvořím aukční poptávku?
 

Přihlásím se. Pokud ještě nemám účet, zaregistruji se.

Před vytvořením mé Aukční poptávky souhlasím s obchodními podmínkami, a proto nevkládám žádné kontaktní údaje, jelikož každá Aukční poptávka před svým zveřejněním prochází schvalovacím procesem.

Vytvořím si výstižný nadpis k mé Aukční poptávce, vyberu vhodnou kategorii řemesel, nebo služeb a přibližný termín zpracování mého požadavku. Pak určím místo realizace mé Aukční poptávky (město a kraj). 

Poté zadám dobu zobrazení mé Aukční poptávky (1 den, 2 dny, 1 týden nebo 2 týdny) a nezapomenu zvolit možnost ''kdo dodá materiál''. Srozumitelně a pokud možno i detailně popíši své požadavky. Pokud mám k dispozici soubory, vložím je.

Během vystavení své Aukční poptávky dostávám od vybraných Nabízejících uživatelů různé cenové Aukční nabídky, ze kterých si nakonec vyberu pro sebe tu nejlepší.

Vytvořit Aukční poptávku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasím. Další informace
Vývojová verze webu

Jedná se o testovací verzi, která není určená k ostrému provozu.